Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rodzajem leczenia zaburzeń emocjonalnych, jak i rozwiązywania problemów osobistych poprzez metody i środki psychologiczne (przede wszystkim relacje terapeutyczne). Metody i środki oddziaływań psychoterapeutycznych dobierane są przez terapeutę w zależności od modelu pracy, psychiki pacjenta, źródeł zaburzeń oraz celu terapii.

Psychoterapię zaczyna się od jednego bądź kilku spotkań wstępnych, podczas których psychoterapeuta przeprowadza wywiad pacjenta. Następnie zawiera się kontrakt terapeutyczny, w którym określa się cel pracy pacjenta, częstotliwość spotkań i ich czas trwania oraz koszt. W kontrakcie znajdują się też informacje o możliwościach odwołania sesji, przerwania lub zakończenia terapii. Dzięki indywidualnemu podejściu ten rodzaj psychoterapii pozwala skupić się na konkretnych problemach konkretnej osoby. Terapeuta zna przemyślenia i emocje pacjenta, a intymność spotkań pozwala na otworzenie się przez pacjenta oraz budowę zaufania w relacjach terapeuta – pacjent.

Psychoterapia indywidualna jest procesem długotrwałym, może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnej problematyki, z którą zmaga się pacjent. Terapia indywidualna odbywa się najczęściej w systemie jednego spotkania w tygodniu, które trwa 50 minut.

W naszej pracy staramy się pomagać w poprawie funkcjonowania pacjenta:

  • w kontaktach społecznych, gdy ma np. trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji, lęki przed oceną, trudności w relacjach z bliskimi członkami rodziny, problemy w związku lub małżeństwie, poczucie wycofania i osamotnienia. Pomagamy również pacjentom w problemach osobistych;
  • w problemach osobistych, gdy ma depresję, obniżony nastrój, brak motywacji, lęki, niską samoocenę, tiki nerwowe, stres, zaburzenia odżywiania, snu.