Konsultacje / porady wychowawcze dla rodziców

Konsultacja wychowawcza jest rodzajem pomocy, który za cel stawia określenie problemów i trudności z jakimi zmaga się rodzic wychowując dzieci. Rodzice mogą wraz z rozwojem dziecka zauważać zmiany w jego zachowaniu, za które może odpowiadać wiele czynników m.in. okres rozwojowy, trudności w relacjach z rówieśnikami, problemy z wyrażaniem oraz rozpoznawaniem emocji, problemy w nauce czy też z budowaniem poczucia tożsamości. Często też ma to związek bezpośrednio z nową sytuacją rodzinną lub skomplikowaną sytuacją rodzinną. W takiej sytuacji czasami rodzice odczuwają bezsilność, gdyż działania podejmowane przez nich wobec dziecka nie przynoszą żadnych efektów, a zdarza się, że uzyskany efekt jest inny niż oczekiwany.

Spotkanie ze specjalistą pomoże ustalić jakie mechanizmy kierują zachowaniem dziecka oraz jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji. Konsultacja wychowawcza pozwala także zrozumieć dorosłym mechanizm działania i myślenia dziecka. Dzięki temu rodzice stają się gotowi do wprowadzenia zmian, które przyniosą pozytywny wpływ na dziecko. Spotkania te mają również stanowić wsparcie dla rodziców oraz pomóc w rozwoju kompetencji wychowawczej. Specjalista może nauczyć rodzica jak radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami dziecka:

  • Agresją;
  • Nieśmiałością;
  • Lękami;
  • Trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolu czy szkole;
  • Trudnościami w relacjach z rówieśnikami.

Konsultacje wychowawcze mogą obejmować jednego z rodziców, parę rodzicielską lub rodzica z dzieckiem. Koncentrujemy się na wypracowaniu skutecznego rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wyborze odpowiedniego wsparcia.