Karolina Karasińska

Jestem, psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz 2,5 letnie szkolenie specjalistyczne: „Systemowe rozumienie rodziny - podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Swoją wiedzę staram się stale poszerzać, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Posiadam ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy z parami, osobami dorosłymi i młodzieżą.

Obecnie pracuję w Centrum Medycznym Prof. Marka Masiaka, w Poradni Zdrowia Psychicznego. Odbywam również wizyty domowe świadczone w ramach Zespołu Psychiatrii Środowiskowej.

W swojej pracy zajmuję się między innymi problemami takimi jak: zaburzenia depresyjne, nerwicowe, lękowe, zaniżona samoocena, sytuacje kryzysowe, problemy rodzinne. Najbliższe jest mi podejście systemowe, jednak w zależności od zgłaszanych problemów, staram się integrować elementy różnych nurtów terapeutycznych. W relacji z pacjentem ważne jest dla mnie stworzenie atmosfery zaufania, oraz zrozumienia jego potrzeb i problemów.