Anna Szymańska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji na całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam dwu i pół letnie szkolenie podyplomowe: „Systemowe rozumienie rodziny: podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. M. Orwid. Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog w Centrum Psychologii i Psychoterapii dla dzieci i młodzieży, psycholog w placówkach oświatowych, Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, psychoterapeuta osób dorosłych i par w Centrum Psychoterapii, a także jako wykładowca na studiach podyplomowych.

Swoją wiedzę pogłębiam poprzez literaturę przedmiotu, konferencje naukowo szkoleniowe i liczne szkolenia dotyczące psychoterapii. W zależności od zgłaszanej trudności, pracuję w nurcie psychodynamicznym, systemowym i poznawczo behawioralnym. Móc lepiej rozumieć, trafniej rozpoznawać potrzeby osób potrzebujących pomocy, a także wybrać odpowiednią formę oddziaływań psychoterapeutycznych podlegam superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy terapeutycznej specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób młodzieży, dorosłych, par i rodzin. Pracuję z osobami doświadczającymi:

-zaburzeń nastroju (afektywne); zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizody depresji -zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną; zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, inne zaburzenia nerwicowe
-zachowań autodestrukcyjnych; samookaleczenia
-kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych
-trudności w komunikacji/ relacjach interpersonalnych
-zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego
-nieśmiałości
-żałoby