Anna Szymańska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji na całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam dwuipółletnie szkolenie podyplomowe: „Systemowe rozumienie rodziny: podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. M. Orwid. Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog, wykładowca na studiach podyplomowych. Obecnie współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego prowadząc terapię osób dorosłych, małżeństw i rodzin.
Wiedzę pogłębiam poprzez literaturę przedmiotu i szkolenia dotyczące psychoterapii. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie psychodynamiczno systemowym. Móc lepiej rozumieć, trafniej rozpoznawać potrzeby osób zgłaszających się po pomoc, podlegam superwizji.
Pracuję terapeutycznie z parami doświadczającymi zdrady, niezrozumienia, trudności w komunikacji, życiu seksualnym, problemach wychowawczych czy w sytuacji okołorozwodowej. Zapraszam pary heteroseksualne i homoseksualne, które pragną poprawić relacje w związku.

Osobom dorosłym i młodzieży pomagam cierpiącym w obszarze:
-zaburzenia nastroju; depresja,
-zaburzenia nerwicowe, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną; zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, żałoba, inne zaburzenia nerwicowe
- zaburzenia osobowości
- kryzys rozwojowy czy egzystencjalny
- trudności w komunikacji/ relacjach interpersonalnych -zaburzenia emocjonalne okresu okołoporodowego
-nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości