Rafał Sulik

Z wykształcenia jestem psychologiem oraz pedagogiem, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem 2,5 letnie szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny – podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Od stycznia 2021r. rozpocząłem kurs uzupełniający do Szkolenia Całościowego Systemowo-Psychodynamicznego akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam 10-letnie doświadczenie, które zdobywałem w różnych placówkach oraz instytucjach m.in. Dom Dziecka, świetlica środowiskowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna Nr 5 w Chełmie. Obecnie pracuję w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MARMED w Chełmie. Swoją pracę poddaję superwizji grupowej oraz indywidualnej. Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży, osób dorosłych, małżeństw i par oraz rodzin. W pracy zajmuję się problemami emocjonalnymi, relacyjnymi, trudnościami wychowawczymi oraz szeroko rozumianymi sytuacjami kryzysowymi. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.