Rafał Koropczuk

Jestem psychologiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aktualnie odbywam całościowy kurs psychoterapeutyczny „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, opierającym się na podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w poradniach zdrowia psychicznego oraz szkołach podstawowych. Na co dzień udzielam wsparcia młodzieży oraz osobom dorosłym. Pomagam również rodzicom w budowaniu relacji z dziećmi oraz radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.

Swoje umiejętności rozwijam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.