Katarzyna Wieleba-Cimek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam 2,5letnie szkolenie podyplomowe ,,Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Aktualnie uczestniczę w kursie uzupełniającym do całościowego szkolenia z psychoterapii w podejściu zintegrowanym systemowo-psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stale podnoszę kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Obecnie ubiegam się również o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Posiadam doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobywałam poprzez pracę m. in. w szkole podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej poradni dla rodzin. Jestem także realizatorem programów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Aktualnie pracuję w ośrodku adopcyjnym, gdzie towarzyszę parom małżeńskim zmagającym się z problemem niepłodności w ich drodze do rodzicielstwa, a także udzielam wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także małżeńską i par oraz rodzinną.

Pracuję z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają kryzysów emocjonalnych, straty, trudności adaptacyjnych oraz w relacjach z innymi.