Katarzyna Nowakowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji prowadzonej przez Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, które zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego oraz Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Prowadzę terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym oraz psychoedukacją rodziców. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.