Katarzyna Jędrys

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Obszary pomocy:
● depresja
● lęki
● stres
● poczucie własnej wartości
● nerwica
● problemy z akceptacją
● trudności w relacjach
● zaburzenia osobowości
● DDA

Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Fundację Praesterno oraz Podstawy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej. Aktualnie jestem w tracie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest czteroletnim, specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie w zawodzie zaczęłam nabywać podczas studiów psychologicznych jako wolontariusz współprowadząc zajęcia dla dorosłych pacjentów z oddziału psychiatrycznego, współprowadząc warsztaty na temat uzależnień w lubelskich liceach oraz współprowadząc zajęcia socjoterpaeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej. Praktyki studenckie realizowałam jako asystent psychologa w gabinecie psychoterapeutyczym oraz psycholog w przedszkolu. Pracowałam jako psycholog prowadząc wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych oraz jako asystent psychoterapeuty przeprowadzając wstępne konsultacje. Mam również doświadczenie w obsłudze linii pomocowej dla osób doświadczających kryzysów emocjonalnych.