Anna Pietryga

Jestem psychoterapeutą, psychoonkologiem, kognitywistą oraz psychologiem w trakcie certyfikacji na całościowym czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnorodnych placówkach: w hospicjum, szpitalu neuropsychiatrycznym, domu dziecka, szkole podstawowej, zakładzie karnym i ośrodku kuratorskim. Aktualizuję swoją wiedzę, czytając literaturę przedmiotu. Dodatkowo realizuje się naukowo, przygotowując rozprawę doktorską.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, wsparcie i konsultacje psychologiczne. Wspieram osoby chore na nowotwory oraz ich rodziny. Pracuję z Pacjentami doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia m.in: z powodu depresji, zaburzeń emocjonalnych i lękowych, kryzysów sytuacyjnych oraz problemów w relacjach z innymi ludźmi. W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie niepowtarzalność każdego człowieka, przez co skupiam się na indywidualnym podejściu do osoby i jej sytuacji.