Anna Jabłońska

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz pedagogiem. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy. Ukończyłam szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Odbyłam również 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz szkolenie terapeutyczne w Centrum CBT z terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży.

Posiadam 13 letnie doświadczenie zawodowe. Od 6 lat wraz z mężem prowadzimy Poradnie Pro Psyche Psychoterapia i Rozwój. Obecnie pracuję również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na ul. Radości w Lublinie oraz w Zespole Szkół w Jabłonnie. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych na ul. Abramowickiej 2 w Lublinie oraz w Punkcie Wsparcia Psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się głównie na autentycznej i obustronnie akceptowanej relacji pacjenta z terapeutą. Prowadząc z pacjentem dialog terapeutyczny dążę do tego, aby uświadomił sobie swoje emocje i mechanizmy nim kierujące. Dbam przy tym, aby czuł się bezpiecznie i poprawił swoje życie. Pracuję głównie w nurcie psychodynamiczym, jednakże w celu pełniejszego zrozumienia pacjenta wykorzystuję metody i techniki z różnych nurtów psychologii. Pracując z parami i rodzinami korzystam z wiedzy teorii systemowej, w pracy z dziećmi i młodzieżą opieram się głównie na metodach behawioralno – poznawczych.

Swoją pracę systematycznie superwizuje. Jestem w trakcie procesu certyfikacji.

Zapraszam do kontaktu ze mną tel. 501-645-323