Agnieszka Wróblewska-Ściborek

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych KUL. Ukończyłam również 2,5 letnie podyplomowe szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii, Podyplomowe Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniachw Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopień – prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jestem certyfikowanym realizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które zdobywałam pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, przedszkolu i szkołach. Współpracowałam także z ośrodkiem pomocy społecznej, centrum pomocy interdyscyplinarnej oraz Fundacją „Dzieci Niczyje”. W swojej pracy zajmuję się głównie problemami emocjonalnymi, relacyjnymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Oprócz prowadzenia terapii, udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych, prowadzę poradnictwo psychologiczne i psychoedukację rodziców, szczególnie w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych.