Agata Koropczuk

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie odbywam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w warszawskim Collegium Verum, które integruje osiągnięcia głównych kierunków psychoterapii, jednak najbliższe są mi podejścia psychodynamiczne oraz systemowe.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz nastolatkami. Wspieram osoby doświadczające poczucia bezradności wobec pojawiających się problemów, zgłaszające objawy depresji oraz lęku, zmagające się kryzysami sytuacyjnymi i rozwojowymi, mające trudności w relacjach z innymi ludźmi.

W centrum moich zainteresowań zawodowych znajduje się również psychologia rodziny. Wspieram rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i tworzeniu przyjaznego środowiska wychowawczego dla ich dorastających dzieci. Pomagam małżonkom i parom pokonywać kryzysy relacyjne i inne problemy pojawiające się na różnych etapach związku.

Doświadczenie zdobywałam w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie oraz w poradni zdrowia psychicznego, pracując z osobami dorosłymi, a także nastolatkami i ich rodzicami oraz parami. Aktualizuję wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji.