Karolina Koper

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia, obecnie uczestniczę w czteroletnim kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU. Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia rodziny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas współpracy ze Schroniskiem dla Nieletnich, Domem Dziecka oraz Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnią Psychologiczną dla Dorosłych.

Pracuję z osobami, które doświadczają trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, nadmiernego autokrytycyzmu, utrzymującego się przez dłuższy czas pogorszonego samopoczucia, kryzysu życiowego, obniżonego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach z innymi. Podczas terapii wspieram w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, swoich emocji i trudności.

W gabinecie pracuję z młodzieżą od lat 13 oraz młodymi dorosłymi. W pracy psychologa najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na bezpieczeństwie, zaufaniu i szacunku.

Dbając o jakość swojej pracy, regularnie uczestniczę w superwizjach. W pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa.